Balticfloc

Balticfloc ir uzņēmums ar  lielu pieredzi ne tikai atkritumu pārstrādē, bet arī to izmantošanā jaunu materiālu izveidei, kurus var izmantot dažādās cilvēku darbības jomās.

Šobrīd Balticfloc galvenais darbības virziens ir makulatūras pārstrāde un ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas ražo unikālus papīra pārstrādes produktus – celulozes piedevu asfaltam un absorbcijas materiālu videi kaitīgu produktu savākšanai.

Balticfloc sadarbojas ar vairāk nekā 200 uzņēmumiem Latvijā un tādā veidā palīdz Latvijas ekonomikai kļūt zaļākai un dabiskākai.

Balticfloc kā savu galveno mērķi ir uzstādījuši radīt efektīvu otrreizējās izejvielas pārstrādi, kvalitatīvu, ekonomisku un videi draudzīgu produktu radīšanu un galvenais – būtisku dabas resursu patēriņa samazināšanu Latvijā un Eiropā, racionālu dabas resursu izmantošanu un pārstrādāto produktu otrreizēja izmantošanu.

Balticfloc ražošanas process:

  • saņemot makulatūru, to atbrīvo no liekajiem piemaisījumiem;
  • pēc tam tiek veikta makulatūras sasmalcināšana, lai to varētu izmantot ražošanas procesos;
  • tiek veikta jaunu materiālu ražošana.

Simbioze

 

Sākumposmā uz SIA Balticfloc tiek atvests liels daudzums makulatūras.

Vidēji uzņēmums saņem vairāk nekā 274 tonnas makulatūras mēnesī.

Pēc šķirošanas posma makulatūra nonāk gigantiskā rūpnieciskajā smalcinātājā, kur tā tiek sasmalcināta un apstrādāta ar dabīgajiem sāļiem.

Sajaucot sasmalcinātās izejvielas dažādās proporcijās, tiek ražoti dažādi galaprodukti – ekovate, absorbcijas materiāli, celulozes šķiedra un granulas

No pārstrādātās makulatūras 2022. gadā tika saražota šāda Balticfloc produkcija:

  • Ekovate – 1295 tonnas
  • Absorbcijas materiāls – 86 tonnas
  • Celulozes šķiedra un Balticfloc granulas – 239 tonnas
  • Celulozes granulas – 356 tonnas
  • Dzīvnieku celulozes granulas – 2 tonnas

 

Uzņēmuma izveidotie produkti ir ekoloģiski, droši cilvēka veselībai un efektīvi izmantošanā.

Aprēķināts, ka, apstrādājot vienu tonnu makulatūras, rodas vidēji 4 m³ koksnes ekonomija un tiek glabāti 12 – 14 pieaugušie koki. Tikai 2022. gadā tika pārstrādāts – 3293 tonnas makulatūras, kas saglabāja aptuveni 40 tūkstošus koku.

Attīstot ražošanas jaudas, uzņēmums nepārtraukti apgūst jaunas tehnoloģijas un veic pētnieciskus darbus novatorisku produktu izveidei. Kompānija sadarbojas ar pētniecības institūtiem Latvijā (Rīgas tehniskā universitāte, Latvijas Valsts koksnes un ķīmijas institūts), Lietuvā, Polijā, Čehijā, Vācijā un Somijā, testējot saražoto produkciju un izstrādājot oriģinālus, videi draudzīgus produktus.

Bez zinātniskās pētniecības darba uzņēmums veic sociāli izglītojošu darbību. Balticfloc aktīvi iesaistās makulatūras vākšanas programmā.

Esošā simbioze
Getliņi
Balticfloc

Agrofirma Tērvete

Smiltenes piens

Daugavgrīva

Valmiermuižas alus

Nākotnes iespējas

Izaicinājumi