Veidojam SINERGIA kopā!

Industriālā simbioze piedāvā lielisku iespēju uzņēmumiem sadarboties, meklējot rentablus, ilgtspējīgus risinājumus atkritumu likvidēšanai vai samazināšanai.

Kāpēc industriālās simbiozes platforma?

 • Iespēja pievienot vērtību Latvijas rūpniecībai
 • Iespēja samazināt rūpniecības ietekmi uz vidi
 • Ekonomisko sadarbību veicināšana
 • Valsts atbalstīta programma

Iespēju platforma ikvienam, kas ražo

 •  Tīkla izveide – daudz jaunu partneru, lai tīkls būtu daudzveidīgs
 • Kopīgi workshop, lai apmainītos ar informāciju un veicinātu tās apriti, apmācības par jaunām iespējām
 • Resursu kartēšana un iespējamo simbiožu identificēšana
 • IT – online dati, informācija un kontakti, rezultāti un iespējas
 • Veicināšana/motivēšana – ideju identificēšana, sarunu veicināšana, tehniskā ekspertīze
 • Rezultāts – integritāte ar ES jauno politiku simbiozes uzskaitei

Biznesa attīstības iespējas 3 dimensijās

 • Iespēja samazināt ražošanas izmaksas un paaugstināt konkurētspēju
 • Samazināta ietekme uz vidi, izmantojot resursus atkārtoti 
 • Jaunu sadarbību iespējas, radot papildus darbavietas un veicinot reģiona izaugsmi

Kā tas darbojas praktiski?

Ražošanas atlikumu novērtēšana

Vadītāju un speciālistu apmācība

Partnerību veidošana

Jaunu projektu identificēšana

Papildu ieguvumi

 • izmaksas
 • atkritumu apjomu
 • CO2 emisijas
 • privātās investīcijas
 • jaunas darba vietas
 • papildu ienākumus
 • izejvielas
 • ūdens resursus
Esošā simbioze
Getliņi
Balticfloc

Agrofirma Tērvete

Smiltenes piens

Daugavgrīva

Valmiermuižas alus

Nākotnes iespējas

Izaicinājumi