Industriālās simbiozes (turpmāk – IS) pamatā ir attālināšanās vai pat atteikšanās no tradicionālajām ražošanas un patēriņa plūsmām (piemēram, ražo -> lieto -> izmet), veidojot partnerības starp nozarēm, lai atkritumus pārvērstu jaunos materiālos un resursos.

Resursu koplietošana starp rūpniecības objektiem ietaupa izejvielu un enerģijas patēriņu, samazina piesārņojumu un novirza atkritumus no poligoniem. Tas rada jaunas uzņēmējdarbības iespējas un darbavietas no atlikumiem un blakusproduktiem.

IS piedāvā lielisku iespēju uzņēmumiem sadarboties, meklējot rentablus, ilgtspējīgus risinājumus atkritumu likvidēšanai vai samazināšanai. Tas ne tikai pozitīvi ietekmē nozares ieņēmumus, bet arī paver iespējas uz pilsētu un reģionu pāreju uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku rūpniecības praksi.

Izpratne par IS tirgus potenciālu var būt ļoti vērtīga, lai motivētu politikas veidotājus meklēt veidus, kā atbalstīt tās attīstību, un uzņēmumiem sīkāk izpētīt iespējas, ko tā var sniegt.

Lai gan Latvijā ir uz aprites ekonomiku orientēti uzņēmumi, kas jau šobrīd ir raduši iespējas resursu atkal izmantošanai, lielai daļai uzņēmumu nav pieredzes un zināšanu par resursu otrreizējo izmantošanu.

Līdz šim Latvijā nav īstenotas industriālās simbiozes iniciatīvas un ir maza izpratne par pašu industriālo simbiozi. Lai palielinātu zināšanu līmeni ir svarīgi atlasīt simbiozes gadījumus, kas vēl nav apzināti Latvijā.

Esošā simbioze
Getliņi
Balticfloc

Agrofirma Tērvete

Smiltenes piens

Daugavgrīva

Valmiermuižas alus

Nākotnes iespējas

Izaicinājumi