Bioloģiskās attīrīšanas stacija

Daugavgrīva

Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva” ir liels notekūdeņu attīrīšanas un pārstrādes tehnoloģiju klasteris, kur industriālās simbiozes princips tiek izmantots jau daudzus gadus.

Pirms notekūdeņu ieplūst Rīgas jūras līcī, tiem jāiziet cauri trīs attīrīšanas posmiem:

  • Mehāniskā tīrīšanas metode

Šajā posmā pilsētas notekūdeņi vispirms pa divām kanalizācijas caurulēm nonāk attīrīšanas iekārtu pieņemšanas kamerā, pēc tam caur mehāniskiem sietiem, kas noņem lielus piesārņotājus (plastmasas iepakojumu, gumijas izstrādājumus u.c.). Šī metode ir balstīta uz gravimetrisko un filtrācijas atdalīšanas metodēm un tā ļauj atdalīt nešķīstošos cietos piemaisījumus.

  • Fizikāli – ķīmiskā attīrīšanas metode

Pēc mehāniskās attīrīšanas notekūdeņi, kas sajaukti ar koagulantu (Fe2(SO4)3), nonāk primārajās nostādināšanas tvertnēs. Nostādināšanas laikā, kas ilgst apmēram 4 stundas, nelielas izkliedētas daļiņas tiek sasaistītas lielākos savienojumos, kas gravitācijas ietekmē tiek nogulsnēti uz nostādināšanas tvertņu dibena. Šo saistīšanas procesu izraisa koagulanti, kas pievienoti ūdenim izplūdes kanālā. Primārās dūņas, kas iegūtas pēc nostādināšanas, tiek sūknētas uz dūņu apstrādes zonu.

  • Bioloģiskā attīrīšanas metode

Pēc mehāniskās un fizikāli ķīmiskās attīrīšanas stadijas, attīrītie notekūdeņi nonāk aerācijas baseinos, kur 8-12 stundu laikā notiek bioloģiskā attīrīšana, izmantojot aktīvās dūņas un aerāciju. Bioloģiski attīrīti notekūdeņi tiek novadīti Rīgas jūras līcī, aptuveni 2,4 km attālumā no krasta līnijas un 15 m dziļumā.

Simbioze bioloģiskās attīrīšanas stacijā

Uzņēmuma galvenais uzdevums ir ne tikai efektīva no Rīgas un Rīgas reģiona nākošo notekūdeņu attīrīšana, bet arī pēc ūdens attīrīšanas radušos atkritumu racionāla izmantošana (dubļu, smilšu, organisko vielu u.c.).

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas “Daugavgrīva” vidēji dienā pārstrādā 130 000 – 140 000 kubikmetru notekūdeņu, lietainās dienās pārstrādāto notekūdeņu apjoms var sasniegt 170 000 – 180 000 kubikmetru.

Notekūdeņu attīrīšanas procesā veidojas atkritumi, piemēram:

  • Smiltis, kas sajauktas ar organiskām vielām (pēc pirmā tīrīšanas posma). Šobrīd uzņēmums izstrādā metodi derīgo organisko vielu atdalīšanai no smiltīm, tālākai organisko vielu izmantošanai, piemēram, bioreaktoros;
  • Apstrādātas dūņas (veidojas notekūdeņu attīrīšanas procesā). Daļa izlietoto dūņu no primārajām nostādināšanas tvertnēm caur sūkņu staciju nonāk bioreaktoros, kur tiek ražota biogāze.
  • Notekūdeņi (veidojas dūņu atūdeņošanas procesā). Notekūdeņi pēc apstrādes ar koagulantiem un fosfātiem tiek atgriezti ieplūdes atverē jaunam attīrīšanas ciklam.

Stacija dienā saražo ap 100 tonnām dūņu, kuras nākotnē plānots izmantot kā kompostu (mēslojumu).

Bioreaktoros, izmantojot slapjo fermentāciju, pastāvīgi tiek ražota biogāze, ko uzņēmums izmanto kā galveno kurināmo savā termoelektrostacijā. TES ir aprīkota ar diviem gāzes ģeneratoriem ar jaudu 2,5 MW. Šo ģeneratoru saražotā siltumenerģija un elektroenerģija tiek izmantota ražošanas ciklā apgaismojuma un barošanas iekārtām, kā arī telpu apkurei.

Siltums un elektroenerģija tiek saražoti aptuveni šādā proporcijā 55% / 45%. Gāzes ražošanas iekārtas gandrīz pilnībā sedz stacijas siltumenerģijas vajadzības no 85 līdz 100%, un vairāk nekā puse sedz uzņēmuma vajadzības pēc elektroenerģijas ~ 60%.

Lai notekūdeņi pilnībā atbilstu mūsdienu attīrīšanas prasībām, uzņēmums tiek regulāri modernizēts. Piemēram, 2014. gadā tika pabeigta stacijas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas baseinu un automatizētās vadības sistēmas rekonstrukcija, šī rekonstrukcija ļāva samazināt izvadīto slāpekļa un fosfora daudzumu.

Līdztekus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijai Daugavgrīva jau daudzus gadus bauda industriālās simbiozes priekšrocības, sadarbojoties ar Getliņu EKO un Latvenergo.

Sadarbība ar Getliņi EKO

Ražošanas atkritumi, kurus vēl nevar pārstrādāt stacijā, tiek izvesti šķirošanai un apglabāšanai Getliņu EKO poligonā. Gada laikā uz Getliņu EKO poligonu nogādātas vairāk nekā 280 tonnas atkritumu no mehāniskajiem filtriem un vairāk nekā 2544 tonnas atkritumu no smilšu bedrēm.

Sadarbība ar Latvenergo

Elektroenerģijas pārprodukcijas gadījumā stacija pārpalikumu pārdod Latvijas lielākajai energokompānijai – Latvenergo.

Esošā simbioze
Getliņi
Balticfloc

Agrofirma Tērvete

Smiltenes piens

Daugavgrīva

Valmiermuižas alus

Nākotnes iespējas 
Izaicinājumi