Agrofirma Tērvete

AS “AGROFIRMA TĒRVETE” ir moderns daudznozaru lauksaimniecības ražošanas uzņēmums.

Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir būvēta kā noslēgta cikla lauksaimniecības ražošana, lai rūpētos par apkārtējās vides ekoloģiju un nodrošinātu resursu efektīva izmantošanu.

Uzņēmumu veido piecas nozares:

 • augkopības audzēšana;
 • piena lopkopība;
 • zirgkopība;
 • biogāzes ražošana;
 • pārtikas produktu mazumtirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana.

Šobrīd Agrofirmā Tērvete strādā 190 cilvēku un tā pārvalda 2972 hektārus zemes.

Jaunās saimniecības pārvadības tehnoloģijas

Atkritumu šķirošana, pārstrāde un tālāka to izmantošana ražošanas ciklos nodrošina uzņēmumam papildus ienākumus un ļauj samazināt uzņēmuma kopējo emisiju apjomu. Izmantojot savus bioloģisko atkritumu otrreizējās pārstrādes produktus (tehnisko kompostu), uzņēmums var arī atjaunot un apzaļumot poligona lielgabarīta daļas.

Atkritumu šķirošana, pārstrāde un tālāka to izmantošana ražošanas ciklos nodrošina uzņēmumam papildus ienākumus un ļauj samazināt uzņēmuma kopējo emisiju apjomu. Izmantojot savus bioloģisko atkritumu otrreizējās pārstrādes produktus (tehnisko kompostu), uzņēmums var arī atjaunot un apzaļumot poligona lielgabarīta daļas.

Piena lopkopība

Pirms 10 gadiem AS “AGROFIRMA TĒRVETE” uzbūvēja un atvēra jaunu lielfermu “TĒRCES”. Šī ferma ir aprīkota ar jaunām tehnoloģijām:

 • mikroklimata atbalsts fermas iekšienē;
 • automātiska ventilācijas regulācija;
 • dzīvnieku turēšanas sanitāro apstākļu uzlabošana;
 • slaukšanas procesu automatizācija (karuseļa tipa iekārtas izmantošana).

Augkopība

Augiem ir ļoti svarīga loma uzņēmuma darbībā. Augkopības nozares uzdevums ir ne tikai izaudzēt un attīstīt produkciju pārdošanai, bet arī nodrošināt pārējās uzņēmuma nozares ar izejvielām:

 • lopkopība un zirgkopība tiek nodrošināta ar augstas kvalitātes barību;
 • alus darītavu nodrošināšana ar alus miežiem,
 • skābbarības nodrošināšana biogāzes ražošanai.

Pārtikas produktu ražošana

Alus darītava TĒRVETE, kas tika uzbūvēta 1971. gadā, šobrīd savā sortimentā piedāvā ne tikai alu, bet arī kvasu, dzeramo ūdeni, kokteiļus un garšūdeņus.

Alus darītavā TĒRVETE praktiski visas ražošanā izmantojamās izejvielas tiek audzētas pašu spēkiem savā teritorijā.

  Industriālā simbioze AS “Agrofirma Tērvete”

  Uzņēmuma industriālās simbiozes sasniegšanai un attīstības veicināšanai, uzņēmumā pēdējo 10 gadu laikā ieguldīti vairāk kā 15 miljoni eiro. Uzņēmuma modernizācija un investēšana tehnoloģijās ir ļāvušas uzņēmumam kļūt par visstraujāk attīstīto dzērienu ražotāju Latvijā, par ko liecina 2020. gadā ražoto dzērienu apjoms – 10 000 m3.

  Liellopu ekskrementu pārstrāde biogāzē ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmuma darbības virzieniem. Process sākas ar ekskrementu savākšanu, ko pēc tam nosūta uz biogāzes reaktoru.

  Reaktora iekšienē notiek bioloģiskais ekskrementu sadalīšanās process, kā rezultātā veidojas biogāze, ko pēc tam savāc un attīra no piejaukumiem.

  Nākamajā posmā no biogāzes, sadedzinot to, iegūst elektrību un siltumenerģiju. Iegūtā biogāze nodrošina divu ģeneratoru darbu 0,5 MW un 1,5 MW.

  Tālāk saražoto enerģiju izmanto ražošanas vajadzībām uzņēmumā, kā arī pārdod:

  • Siltumenerģija tiek izmantota alus darītavā, zirgkopībā, fermā un vadības ēkas apkurei;
  • Tvaiku izmanto Tērvetes alus darītavas vajadzībām;
  • Elektroenerģija (2 MW) tiek realizēta AS “SADALES TĪKLS”.

  Pēc ekskrementu pārstrādes biogāzes iekārtā paliek tehnoloģiskais atlikums, ko sauc par digestātu. Tas satur daudz barības vielu un var tikt izmantota kā mēslojums augsnei. Tas ļauj efektīvi izmantot tehnoloģiskos atlikumus un samazināt atkritumu daudzumu.

  AS “AGROFIRMA TĒRVETE” zemes izmantošana kultūraugu audzēšanai tiek balstīta uz augu maiņu un augseku principa ievērošanu, kas pilnīgāk ļauj izmantot augsnes potenciālo auglību, to atjaunot un saglabāt vidi saudzējošu ražošanu.

  AS “AGROFIRMA TĒRVETE” ievēro ekoloģiski atbildīgu pieeju pārtikas produktu ražošanai un izmanto virkni tehnoloģiju, kas vērstas uz ietekmes uz vidi samazināšanu un lai nodrošinātu kvalitatīvu ražošanu un efektīvu biznesa pārvaldību, uzņēmums izmanto modernas zaļas tehnoloģijas

  Par industriālās simbiozes piemēru arī  kalpo AS “AGROFIRMA TĒRVETE” zemes kopīga izmantošanu ar SIA “Agrolats” un lauksaimniecības uzņēmumu „Liepas”. Šī sadarbība tika uzsākta jau  2012. gadā, lai racionālāk izmantotu zemi un tehniskos resursus. Šobrīd visu saimniecību apsaimniekoto zemju kopējā platība ir 5 000 ha

  Esošā simbioze
  Getliņi
  Balticfloc

  Agrofirma Tērvete

  Smiltenes piens

  Daugavgrīva

  Valmiermuižas alus

  Nākotnes iespējas

  Izaicinājumi