Esošā simbioze

Esošās simbiozes Latvijā

Industriālā simbioze kā koncepts tiek plaši pielietots dažādās valstīs un kopumā Eiropā industriālā simbioze jau gadiem tiek izmantota kā pamats atkritumu ražošanas minimizēšanai un sadarbības un inovāciju veicināšanai starp nozarēm. Viens no plašāk pieminētajiem industriālās simbiozes piemēriem ir ekoindustriālais parks Dānijā – Kalundborga . Tajā dalībnieki apmainās ar materiāliem atkritumiem, enerģiju, ūdeni un informāciju. Kalundborgas tīklā ir iesaistīti daudz dalībnieki, tostarp spēkstacija, divi lieli enerģētikas uzņēmumi, ģipškartona uzņēmums un augsnes sanācijas uzņēmums. Citi dalībnieki ir lauksaimnieki, pārstrādes rūpnīcas un zivju rūpnīcas, kas izmanto daļu no materiālu plūsmām.

Industriālās simbiozes vēsture Latvijā ir relatīvi jauna un tomēr Latvija,  tāpat kā citas valstis, arvien vairāk koncentrējas uz ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.  Latvijā ir industriālās simbiozes piemēri – uzņēmumi, kuri ļoti veiksmīgi izmanto savas ražošanas blakusproduktus, lai samazinātu atkritumu daudzumu uzņēmumā un ietaupītu izmaksas atkritumu apsaimniekošanai un iegūst vērtīgus resursus savam uzņēmumam par zemākām izmaksām nekā to iegādāšanās no ārējiem avotiem.

Uzņēmumi Latvijā ar industriālās simbiozes palīdzību nodrošina savu uzņēmumu ar elektrību, rada jaunus produktus, samazina atkritumus un CO2 izmešus. Iepriekš pieminētie ir tikai daži no piemēriem, ko uzņēmums var sasniegt ar industriālās simbiozes palīdzību.

Industriālā simbioze – tas ir inovatīvs un ilgtspējīgs pieejas veids, kas uzlabo uzņēmumu rentabilitāti un vides aizsardzību vienlaicīgi.

Smiltenes piens

Agrofirma Tērvete

Getliņi

Daugavgrīva

BalticFloc

Esošā simbioze
Getliņi
Balticfloc

Agrofirma Tērvete

Smiltenes piens

Daugavgrīva

Valmiermuižas alus

Nākotnes iespējas 
Izaicinājumi